Imurikagurisha

Gupakira

ab8
ab7
ab6
ab5
ab4
ab3
ab2
ab1

Imurikagurisha

ab1
ab2
ab3
ab4
ab5

Icyemezo

cer2
cer1